Privacy

WEEGMANN DE GELAS BVBA ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen bij het bezoeken van de website.

Evenwel kan bepaalde informatie verzameld worden volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bij het bezoeken van de website dient u geen persoonlijke gegevens mee te delen.

De persoonlijke gegevens die u eventueel zou verstrekken, worden gebruikt om contact met u te leggen in het kader van de dienstverlening.

Alle persoonlijke informatie die u verschaft, wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij WEEGMANN DE GELAS BVBA er wettelijk toe verplicht wordt.

Deze website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.  De door de cookies gegenereerde informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis, waarbij u niet geïdentificeerd kan worden.

U kan WEEGMANN DE GELAS BVBA per telefoon (+32 50 140 560) of per mail (info@wdgadvocaten.be) contacteren om inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens, mits het voorleggen van een bewijs van identiteit.  Indien nodig kunt u vragen bepaalde gegevens te corrigeren of te verwijderen in het geval deze onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.