Disclaimer

De website WEEGMANN DE GELAS wordt beheerd door WEEGMANN DE GELAS BVBA, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 411, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0668.987.620. 

Op de website vindt u algemene informatie omtrent het advocatenkantoor, de advocaten en de diensten die het kantoor aanbiedt.  Alle gegevens en informatie die op de website verstrekt worden, zijn eigendom van WEEGMANN DE GELAS BVBA en kunnen in geen geval worden gebruikt, gereproduceerd of gedistribueerd door derden.

WEEGMANN DE GELAS BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou geleden worden door gebruik te maken van de verstrekte informatie op de website, noch voor de informatie verstrekt op eventuele externe links.  Evenmin kan WEEGMANN DE GELAS BVBA aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen die zouden voorkomen op de website.

Enkel de rechtbanken te Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die uit het gebruik van de website zouden voortvloeien.  Het Belgisch recht is van toepassing.