transportrecht

transportrecht

Het transportrecht dekt heel wat ladingen en WEEGMANN DE GELAS wil haar cliënten dan ook begeleiden bij al hun vragen en problemen in transportgerelateerde kwesties en streeft daarbij naar een individuele, deskundige en efficiënte oplossing voor ieder juridisch vraagstuk.
Zij volgen de nationale en internationale transportwetgeving voortdurend nauw op en zijn erg vertrouwd met de te voeren procedures, wat hen in staat stelt om u met up-to-date kennis van zaken advies te verstrekken en bijstand te verlenen.
WEEGMANN DE GELAS behandelt kwesties inzake:

 • CMR;
 • Maritiem;
 • Vervoersvergunning;
 • Cabotage;
 • Rij- en rusttijden;
 • Douane en accijnzen;
 • Kilometerheffing;
 • E-vignet;
 • ADR;
 • Verkeersbelasting;
 • Uitzonderlijk vervoer;
 • Overlading en ladingzekering.