Patrick Weegmann

advocaat / vennoot

Patrick Weegmann werd in 1972 geboren in Brugge en heeft de Duitse nationaliteit. Hij studeerde in 1997 af als Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent en specialiseerde zich in het commerciële handelsrecht, alwaar het transportrecht van meet af aan een prominente plaats innam. Deze keuze vloeide voort uit zijn internationale familiale achtergrond en zijn grondige talenkennis van het Nederlands, Duits, Frans, Engels en zelfs Italiaans. Daarnaast is hij houder van het getuigschrift van de bijzondere opleiding in Cassatieprocedures hetgeen hem toelaat gespecialiseerd advies te verlenen in cassatieprocedures in strafzaken.

Patrick Weegmann