Saar De Gelas

advocaat / vennoot

Saar De Gelas werd in 1989 geboren in Brugge. Zij studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent en specialiseerde zich tijdens deze opleiding in het transport- en maritiem recht. Vanuit haar belangstelling en interesse voor het internationaal recht vatte zij vervolgens de universitaire opleiding Maritieme Wetenschappen aan. Saar is lid van de Balie te Brugge sedert oktober 2014 en is actief in diverse rechtsdomeinen, met bijzondere aandacht voor het internationaal transportrecht.

Saar De Gelas